BIL.

Tajuk/Topik

 1.  

Penggunaan Enjin Pencari untuk Bahan Bahasa Melayu

 • Menilai dan menggunakan Enjin

      Pencari yang sesuai untuk penggunaan   bilik darjah

 • Menilai dan mencari e-sumber untuk bilik darjah seperti perisian kursus untuk PdP Bahasa Melayu
 • Menggunakan fitur web, video, audio,   dan imej
 • Menggunakan kata kunci dan frasa

      yang sesuai untuk mendapatkan bahan     untuk pengajaran dan pembelajaran   bahasa Melayu.

 • Menyimpan bahan dalam bentuk perkongsian fail Internet melalui penanda laman web (bookmarks)
 • Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
 • Mengumpul bahan daripada Internet ke   dalam folder berdasarkan kemahiran     bahasa.
 • Berkongsi bahan dalam talian secara     pengkomputeran awan (cloud  computing
 • Berkongsi bahan secara usaha

      kolaboratif melalui penggunaan

 

 1.  

Aplikasi Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet

 • Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan Internet
 • Menghasilkan bahan dalam atau luar talian tentang garis panduan dan etikan penggunaan internet dengan menggunakan perisian yang sesuai.
 • Mengaplikasikan pengetahuan tentang jenis hak cipta dan lesen hakcipta umum (public copyright licenses) untuk bahan dalam talian bagi penggunaan pendidikan
 • Mengaplikasi aspek perundangan dalam mendapatkan bahan yang boleh
 1.  

Prosedur Pemilihan Bahan

 • Mengaplikasi pengetahuan tentang kesahan maklumat dalam pemilihan bahan Internet
 • Memilih bahan untuk Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
  • bahan untuk kemahiran Bahasa  Melayu
  • bahan untuk komponen sastera
  • bahan untuk aspek tatabahasa
  • bahan untuk aspek senibahasa
  • Memilih bahan bidang ilmu lain
 1.  

Membina dan Menggunakan Bahan Pembelajaran Digital, Laman Web Pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

 • Prosedur pembinaan Bahan Pembelajaran Digital bagi  pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
 • Prosedur pembinaan Laman Web Pembelajaran bagi  pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
 • Membina dan menggunakan Bahan Pembelajaran Digital dan Laman Web Bahasa Melayu
  • Membina ruang pembelajaran menggunakan teknologi web yang disediakan di sekolah: Frog Virtual Learning Environment (VLE)
  • Aplikasi Web 2.0
  • Aplikasi storan digital melalui Pengkomputeran Awan
 • Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan Laman Web dan Bahan Pembelajaran Digital
 •  
 1.  

Mengaplikasi Model-model pengajaran bahasa  dalam pembinaan bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

 • Membincangkan model-model pengajaran yang sesuai mengikut trenda bidang Pembelajaran Bahasa Berbantukan Komputer /CALL (Computer Assisted Language Learning)
  • Model secara Tradisional
  • Model secara Multimedia
  • Model secara Berasaskan Web
 • Mengaplikasi model pengajaran yang sesuai berdasarkan Teori Pemerolehan Bahasa dalam simulasi pengajaran dengan menggunakan Bahan Pembelajaran Digital
 • Membuat perancangan bagi membina bahan PdP Bahasa Melayu dalam mencapai kemahiran bahasa berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum  Bahasa Melayu sekolah rendah

 

 1.  

Membina dan Menyusun Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

 • Menggunakan papan cerita (story 

      board) untuk merancang bahan PdP

 • Menggunakan Struktur Perpautan untuk  menyusun bahan PdP yang dirancang
 • Struktur hierarki dan struktur komposit
 • struktur linear
 • struktur rangkaian
 • Membina bahan secara untuk digunakan secara Dalam Talian atau Luar Talian.

 

 1.  

Mengedit Bahan Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian berdasarkan perancangan dan papan cerita yang telah dihasilkan

 • Melaksanakan pengeditan
 • Penyebaran dan perkongsian bahan

      PdP yang dibina kepada pelajar dan

      komuniti belajar (Learning      Communities)

 

Membina Bahan Video dan Audio untuk Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu

 • Menentukan peringkat pengajaran dan   Kemahiran atau aspek bahasa
 • Mengaplikasi prinsip pembinaan bahan       video dan audio.
 • Membina bahan video dan audio seperti  klip video dan podcasting.
 • menggunakan perisian penyunting

      video dan audio untuk pengajaran

      kemahiran dan aspek bahasa.

 

Pengajaran Bahasa Melayu Secara Sidang Video

 • Melaksanakan konferensi secara dalam  Talian.
 • Mengadakan sidang video untuk      mengajarkan kemahiran dan aspek       bahasa.

 

Menggunakan Alat Pengarangan dalam Pengajaran Bahasa Melayu

 • Menggunakan alat pengarangan secara Dalam Talian seperti Web 2.0 atau alat pengarangan Luar Talian
 • Menyunting bahan Bahasa Melayu dengan menggunakan alat pengarangan Dalam Talian atau Luar Talian

 

Menggunakan Animasi dalam Persembahan Bahan Pengajaran Bahasa Melayu

 • Menggunakan animasi Dalam Talian atau Luar Talian untuk bahan yang dibina contohnya untuk teks dan objek
 • Memanipulasikan animasi dalam bahan PdP yang dibina

 

 

 1.  

Mengaplikasi Penilaian Digital Pelajar untuk Bahan PdP Bahasa Melayu

 • Penggunaan e-portfolio pelajar
 • Penggunaan Penceritaan Digital (Digital Storytelling)
 • Penggunaan alat komunikasi atas talian untuk maklumbalas kepada pelajar
 1.  

Seminar dan Pameran TMK dalam Pengajaran Bahasa Melayu Abad ke -21

 • Mengadakan seminar
 • Mengadakan pameran